Työelämään tutustuminen (TET)

Ladattavat TET-asiakirjat

A M M A T T I A L A T 

TET-sopimus

TET-todistus

TET-jaksoon liittyviä käytänteitä

 

Korvaus: Oppilaalle ei makseta rahallista korvausta työelämään tutustumisesta. Itse työssäolo, asianmukainen ohjaus ja mahdollinen työnantajan tarjoama ateria ovat paras ”palkka”.

Raportti:  Oppilas kirjoittaa työelämään tutustumisjaksostaan TET-raportin. Tehtävään perehdytään ennen TET-jakson alkua opotunneilla. Työnantaja kirjoittaa viikosta työtodistuksen (oppilas tuo valmiin lomakepohjan).

Ruokailu:  Jos oppilas ei voi ruokailla työpaikalla tai lähikoulussa, järjestää koulu ruokailun muulla tavalla.

Tehtävät: Oppilaalle toivotaan järjestyvän todellisia työtilanteita sekä mahdollisuus tutustua yrityksen toimintaan, työympäristöön, eri työtehtäviin ja ammatteihin ja hankkia tietoa niihin vaadittavasta koulutuksesta ja henkilökohtaisista ominaisuuksista. Oppilaan töissä tulee noudattaa nuoria työntekijöitä koskevia säädöksiä.

Työaika: Oppilaan päivittäinen työaika on kuusi tuntia, johon sisältyy korkeintaan tunnin mittainen ruokatauko. Viikoittainen työaika on noin 30 tuntia. Työtunnit suositetaan sijoitettavaksi klo 8 – 14 tai 9 – 15 välille. Työnantajan edustaja ja oppilas voivat sopia työajan erikoisjärjestelyistä, mutta niistä tulee ilmoittaa koulun opolle (maininta TET-sopimuksessa tai puhelimitse).

Työasu:  Mikäli työ vaatii erityisen asun (esim. suojahaalari), työnantajan toivotaan järjestävän sen.

TET-sopimus (koskee itsehankittuja TET-paikkoja)

Työnantaja on täyttänyt kirjallisen TET-sopimuksen, jonka lomakepohjan oppilas saa opolta. Oppilas on toimittaa sopimuksen opolle ennen tutustumisjakson alkua.

TET-suhde: Koska oppilas ei ole työsuhteessa työnantajaan, häntä koskevat TET-jaksolla koulun järjestyssäännöt. Työpaikalla oppilaan on noudatettava lisäksi työpaikkakohtaisia sääntöjä ja määräyksiä. Mikäli oppilas työpaikalla aiheuttaa sääntöjen vastaisella käytöksellään vahinkoa, on hän vahingonkorvausvelvollinen.

Työturvallisuuslain nojalla työnantaja vastaa siitä, että työpaikan koneet ja laitteet, jotka luovutetaan oppilaan käyttöön, ovat asianmukaisessa kunnossa.

 

Vakuutus: Koulun tapaturmavakuutus on voimassa myös TET-jaksolla turvaten työssäoloajan ja välittömät työmatkat.

 

Oppilaan aiheuttaessa työpaikalla sääntöjen vastaisella käytöksellä vahinkoa, hän on vahingonkorvausvelvollinen. Vahingonkorvauslaissa ei ole alaikärajaa. Rikosoikeudellisen vastuun ikäraja on 15 vuotta.

Vastuuhenkilö: Työpaikalla oppilaalle nimetään vastuuhenkilö, joka opastaa ja ohjaa oppilasta työpaikkaan tutustumisessa, työtehtävien suorittamisessa, turvallisuuskysymyksissä jne. Vastuuhenkilön nimi ja puhelinnumero tulee olla TET-sopimuksessa. Vastuuhenkilö koululla on oppilaanohjaaja.

  • Huutjärven koulu
  • Huutjarven koulu

© Copyright 2018 by Huutjärven koulu Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now