Jos oppilaalle annettu tehostettu tuki ei riitä auttamaan oppilasta selviytymään koulutyöstä, tehdään hänelle pedagogiseen selvitykseen perustuva erityistä tukea koskeva hallintopäätös. Päätöksen valmistelemiseksi tulee tarvittaessa olla pedagogisen selvityksen lisäksi muita lausuntoja, kuten psykologinen tai 

lääketieteellinen lausunto tai vastaava sosiaalinen selvitys. Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), josta on käytävä ilmi erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen. Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta, perusopetuslain mukaan annettavasta tuesta. Erityisopetus ja oppilaan saama muu tuki muodostavat järjestelmällisen kokonaisuuden. Huoltajan tuki, moniammatillinen yhteistyö ja yksilöllinen ohjaus ovat tärkeitä.

 

Oppimisen tukeen liittyvissä kysymyksissä huoltaja voi ottaa yhteyttä lapsen omaan luokanopettajaan, luokanvalvojaan tai opinto-ohjaajaan. Myös koulun erityisopettajilta saa tietoa asiaan liittyen.

Erityinen tuki

  • Huutjärven koulu
  • Huutjarven koulu

© Copyright 2018 by Huutjärven koulu Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now