Oppilaskunta

Oppilaskunnan tehtävänä on ohjata oppilaat keskinäiseen yhteistyöhön, pyrkiä parantamaan oppilaiden asemaa koulussa sekä edistää vastuuta yhteisten asioiden hoidosta. Toiminnan tarkoituksena on myös lisätä kouluviihtyvyyttä ja sitä kautta vaikuttaa opiskelumotivaatioon. Oppilaskunnan hallitus koostuu luokkien 7-9 luottamus- ja luokkien 5-6 luottamus- ja varaluottamusoppilaista. Oppilaskunnan hallitusta ohjaa opettajana Sini Lakka.

VerSo - vertaissovittelu

Vertaissovittelussa riidan osapuolina olevia oppilaita hieman vanhemmat, sovittelijoiksi koulutetut oppilaat auttavat osapuolia löytämään itse ratkaisun ristiriitaansa. Osapuolet saavat kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta, kuvata tuntemuksiaan ja pohtia eri ratkaisuvaihtoehtoja. Sovittelijaoppilaat auttavat ristiriidan osapuolia etenemään sopimukseen, jonka toteutumista seurataan. Sovittelijoita sitoo vaitiololupaus. Vertaissovittelu perustuu vapaaehtoisuuteen eikä se ole rangaistus. Menetelmällä sovitellaan mm. nimittelyjä, ilkeiden viestien levittämistä tekstiviestein ja somessa, tönimistä, alistamista ja pakottamista.  Mikäli tapahtunut riita tms ei sovi oppilaiden keskinäiseen sovitteluun,  tilannetta selvitetään koulun aikuisten toimesta (KiVa, Kake, muut puhuttelut ym.). Henkilökuntaan kuuluvat aikuiset sovittelunohjaajat antavat ohjausta ja tukea sovittelijoille, mutta eivät puutu sovittelun kulkuun.

Tukioppilastoiminta

Huutjärven koulun tukioppilaat ovat kaikkien oppilaiden vertaistukena koulun arjessa olemalla läsnä ja välittämällä. Tarvittaessa tukioppilaat ohjaavat oppilaita koulun aikuisten puoleen. Tukioppilastoimintaa ohjaa oppilaan ohjaaja Eero Uotila (sij. Anne Kilpi) ja Hanna Puhakka nuoriso- ja liikuntatoimesta.

  • Huutjärven koulu
  • Huutjarven koulu

© Copyright 2018 by Huutjärven koulu Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now